Information för kommande evenemang.

Årsmötet 2021 uppskjutet på grund av covid-19. Vi återkommer med kallelse, förhoppningsvis redan under våren. Verksamheter 2021 ställs också in under vinter och vår. Uppdaterad…
Läs mer

Vivsta Bygdegårdsförening är en ideell förening som har sitt säte i Tuna, Matfors och bildades våren 2008. Grunden till bildandet var ett erbjudande om att överta Vivsta gamla skola, vilken föreningen numera driver och förvaltar.


Vivsta Bygdegårdsförening har som uppdrag att främja bygdens kulturella utveckling och skapa gemenskap över generationsgränserna samt att förvalta fastigheten. Därför verka föreningen för ett ökat nyttjande av fastigheten till gagn för boende, föreningar och företagare på bygden.