Surströming

Fredagen 27/9 kl 18.00
Pris 100:- per person.
Anmälan till Britt
070 – 527 28 91