Planloppis 3/6 kl. 11 -13.
Fika finns till försäljning.
För inlämning av plant kontakta Britt 070 – 527 28 91.
Förtjänsten går oavkortat till Vivsta Bygdegårdsförening.