Sommarcafé med loppis fredag tom söndag kl. 11 – 15 veckorna 27, 28, 29 och 30.
Spelmän välkomna särskilt fredagar men även lördag och söndag.