Här samlar vi intressanta bilder och texter om vår bygd. Då vi ännu inte har någon ansvarig för detta område (kanske du känner dig manad och har intresse för bygdens historia?) är ni väkommen med era bidrag till någon i styrelsen.

Ett intressant gammalt fotografi har inkommit från Åke Westerlund, Edstaden, Vivsta. Motivet visar en kull elever i Vivsta skola, Tuna socken, samlad för fotografering en vacker dag 1914. Det kan även nämnas att Åkes mamma Anny sitter näst sist (i ljus klänning) på främsta raden.

Bakre raden (stående pojkar): Helmer Viklund, Andor Vickman, A Lundvall, Edvin Hallén, Gunnar ?, Erik Näslund, lärarinnan Anna Henriksson, Erik Söderberg, ? Jonsson, ? Mikaelsson, Artur Videll, Dick Gillberg och Erik Viklund.

Främre raden (sittande Flickor): Anna Larsson, Astrid Nordvall, Ruth Viklund, Astrid Kullman, Kerstin Berglund, Linnea Berglund, Greta Karlsson, Anny Westerlund (Sandberg) och Herta Larsson (Vickman).

Nu har vi fått namn på personerna på bilderna nedan. Lars Rydstedt har ordnat namn på elever och lärarinnor. Dessutom har Bojan Åström via telefon kontaktat Karin Malmdin och de tror sig ha identifierat eleverna (stämmer med uppgifterna från Lars).

Lärarinnan Lilly Öberg, Från Vänster: Ulla Söderlund, Ragnar Vestin, Marianne Sjöblom, Karl-Göran Nilsson och Sonja Sjödin.

Bakre raden: Ingegerd Petterson, Elsy Blomkvist, Karin Malmdrin, Lärarinnan Barbro Söderkvist, Margit Andersson, Anna-Lisa Sjödin och Maja Nordvall.

Mitten raden: Holger Andersson, ? (namn saknas), Gunnar VIklund, Sven Nordvall, Bertil Vestin och Helge Malmdin.

Främre raden: Knut Grafström, Helmer Vestin, Rune Viklund, Olle Forsell och Sture Berglund.

Bakgrund: Lärarinnan Lillu Öberg.

Stående: Anna-Lisa Sjödin, Elsy Blomkvist, Sture Berglund, Rune Viklund och Karin Malmdin.

Sittande: Ellen Öberg, Göte Ritsén och Bojan Åström.