19/5 kl. 11.00
Knallar anmäler sig till Britt 070 – 527 28 91
Fika finns att köpa inne.